top of page

הנחית סדנאות

שירותים

 בחברת Improve-it למידה אינטרקטיבית

הסדנאות מבית Improve-IT שמות דגש על שיפור ביצועים של אוכלוסיות ליבה בארגון, בעולמות של שיפור מיומנויות אישיות, מיומנויות שירות יוזם ומיומנויות מכירה, הקניית מיומנויות למידה וניהול הקשר בין מחלקות בארגון ומחוץ לו.

 

מבנה הסדנאות בנוי על התפתחות ברמת המורכבות והאינטגרציה בין תיאוריה לתרגול. הסדנאות מושתתות על מודלים מתקדמים בסיסיים וחדשניים, המותאמים לחיי היום יום בארגון.

 

שירותי הנחיית הסדנאות שלנו כוללים סדנאות Outdoor ו- Indoor בנושאים הבאים:

 

  • מגוון מיומנויות ניהול ופיתוח אישי - קורסי ניהול לעתודה ניהולית ולמנהלים בדרגי ביניים (לפי מודל המעגלים), כמו גם סדנאות מיומנויות אישיות ובינאישיות

  • פיתוח שפה ואפיון מיומנויות המכירה או השירות המתאימות לארגון וליעדיו

  • סדנאות אוריינטציה וגיבוש במרחב העירוני ובמרחב הוירטואלי

  • הכשרת מומחי תוכן ומנהלים בתחומי למידה וניהול הידע הארגוני

  • ליווי מקצועי, פיתוח והכשרה של מומחי הלמידה וההדרכה בארגון

 

 

 

bottom of page