top of page

פיתוח לומדות עבור חברת תנובה

 

פיתוח מגוון לומדות למסלול מתוקשב להכרת מוצרי החברה וחברות הבנות

 

הצורך

 

נציגי המכירות נדרשים להכיר את המגוון העצום של מוצרי החברה במסגרת תכנית ההכשרה שלהם.

מטרת הפרויקט היתה לפתח מוצרים אשר יקצרו את משך ההכשרה, יוסיפו עניין ללומדים ויעלו את רמת הלמידה

 

 

הפתרון

 

במסגרת הפרויקט פיתחנו 17 לומדות מתוקשבות להיכרות עם המוצרים. בלומדות הושם דגש על שלושה היבטים – המתודולוגי: ארגון והפשטה של התכנים והפרטים הרבים, הויזואלי: נראות הלומדות כך שייצגו את המסרים השיווקיים של המותגים, חוויית המשתמש אשר אינו מורגל בלמידה עצמית

הלומדות כוללות מגוון אינטראקציות עם הלומדים, תרגולים לווידוא הבנה, מנטורים מלווים ועיצוב משובב – הלמידה מתרחשת בתוך בית דירות (הבית של תנובה) ברח' תנובת ישראל, בו דלתות כניסה לדירות הדיירים אשר כל דלת וכל דייר מייצגים קבוצות מוצרים ממותגי החברה.

 

דוגמאות

המלצות

 

שמרית אלמוג

מנהלת מש"א

מרכז מכירות ושירות ארצי

קבוצת תנובה

bottom of page