top of page
סיפורי לקוח

פיתוח עזרי עבודה עבור מפעל בטחוני

 

פיתוח עזרי עבודה לשימוש נכון במכונות בקווים וביחידות ההנדסיות השונות

 

הצורך

 

פיתוח עזרי עבודה למפעילים בקוים השונים אשר יאגדו בתוכם הנחיות עבודה, הנחיות הנדסיות לתפעול המכונות, הוראות עבודה ושימוש בכלי עזר. המטרה היתה תיעוד הידע הקיים, טיוב הנתונים ועדכונם.

 

הפתרון

 

 

תאור התהליך

 

  • איסוף מידע: איסוף מידע כתוב, תצפיות בקווי הייצור ובחדרים הנקיים ופגישות עם מומחי תוכן.

  • כתיבה: עיבוד המידע לתוכן רלוונטי ועדכני הכתוב בשפה המבטאת את הדרישות ההנדסיות מחד ומתאימה לקהל היעד של המפעילים, מאידך.

  • הכנסת המידע לתוך תבנית עבודה מוגדרת היוצרת האחדה ויזואלית ותוכנית.תיקוף המידע: תיקוף המידע ע"י מומחי התוכן והמהנדסים בשטח

מנעול
bottom of page