top of page
משרד החוץ תמונה

פיתוח תיקי יסוד עבור משרד החוץ

 

פיתוח תיקי יסוד לקורסי הכשרה והכשרת מומחים להדרכה באגף התקציבים במשרד החוץ

 

הצורך

 

אגף התקציבים מכשיר אוכלוסייה מבוזרת לתפקוד אחיד – ביצוע סט של פעילויות כספיות בנציגויות השונות ברחבי העולם. על כן נדרש נדרש להקים מחדש את תשתיות הלמידה כך שיעניקו בסיס מעשי לתפקיד, יאתגרו את הלומדים להשתתפות פעילה ויהוו בסיס אפקטיבי לשיפור ביצועים.

 

הפתרון

 

 • פיתוח תשתיות למידה ל-5 סוגים של קורסי הכשרה.

 • פיתוח מערך ההדרכה על כל שלביו:

 • איפיון העיסוק והגדרת מרכיבי תפקיד

 • יצירת מפת למידה ובסיס להכשרה

 • פיתוח תוכנית קורס ומתווה לפי סדר מתודולוגי רלוונטי

 • סילבוס הכולל את יח' הלימוד, מטרות ואמצעי הדרכה

 • פיתוח יחידות הלימוד

 • פיתוח מקצועי והכשרה של מומחי התוכן הפנים ארגוניים להדרכה בקורס:
  תפיסת עולם, תפקיד המדריך, פיתוח מיומנויות הדרכה ובקרה.

 • תצפיות וליווי ההדרכה בסבב הראשון.

 • הכנת תיק יסוד לקורס הכולל את הפרק התפעולי,
  הפרק המתודולוגי ופרק המדידה וההטמעה בארגון לאורך זמן. 

 

 

המלצות

 

דוד רוט

רח"ט הדרכה

bottom of page