top of page

לומדת בטיחות בעבודה

לומדת בטיחות לעובדי משרד ובטיחות בעבודה 

בסביבת עבודה עלולים להתרחש שלל אירועי בטיחות שיגרמו ממפגעים שונים בעבודה, אירועים אלו מסכנים את העובדים בארגון כמו: שריפה, התחשמלות והחלקה. לומדת בטיחות לעובדי משרד ובטיחות בעבודה מיועדת לצמצום מקרי הבטיחות בעבודה.

 

מלבד המפגעים הברורים שעלולים לסכן את העובד, ישנם פעולות שעובד מבצע כל יום בעבודתו מבלי לדעת שהן מסכנות את בריאותו כמו: הרמת משאות וישיבה לא נכונה מול המחשב. לומדת בטיחות לעובדי משרד ובטיחות בעבודה מציגה כיצד יש לבצע פעולות שכאלה בצורה נכונה. בנוסף לומדת בטיחות לעובדי משרד ובטיחות בעבודה מציגה כיצד יש לפעול כאשר עובד אחר נפגע במשרד או בעבודה במספר תרחישים שונים.

בכדי לסייע לאפקטיביות הלמידה ויכולת ההקשבה של הלומד, נעשה שימוש בלומדת בטיחות לעובדי משרד ובטיחות בעבודה בתרגילים אינטראקטיביים, שאלות ותרחישים מונפשים שבהם הלומדים יכולים למצוא את עצמם.

לומדת בטיחות לעובדי משרד ובטיחות בעבודה יכולה לשמש גם בתור ריענון בטיחות לעובד קיים על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה.

נושאים עיקריים בלומדת בטיחות לעובדי משרד ובטיחות בעבודה:

 • מהם הסיכונים המרכזיים עבור עובד במשרד ובמקום העבודה.

 • כיצד למנוע חשיפה לסיכונים במשרד ובמקום העבודה.

 • כיצד לטפל במפגע.

 • באילו מצבים יש להעניק עזרה ראשונה לעובד שנפגע.

 • עבודה נכונה מול מחשב.

 • הרמת משאות בצורה נכונה.

 • יצירת סביבה בטוחה.

 • סיכוני אש והתמודדות.

 • סיכוני חשמל.

 • דיווח ופינוי.

 • עבודה בגובה.

 • חומרים מסוכנים.

לומדת בטיחות לעובדי משרד

על פי דף עקרונות לשימוש בלומדות ובטכנולוגיות מחשוב ומולטימדיה לצורך הדרכת העובדים בתחום הבטיחות של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית שתקף החל משנת 2012, ניתן לקיים הדרכת רענון לעובד ותיק באמצעות לומדה בלבד.
בנוסף ניתן לשלב בהדרכת עובד חדש ובהדרכה לעובד קבלן הדרכה באמצעות לומדת בטיחות לעובדי משרד ובטיחות ב
עבודה.

מערכת  LMS

כחלק מחבילת הלומדת בטיחות לעובדי משרד Improve-IT מאפשרת ללקוחותיה ליהנות משירותים לניהול הלמידה באמצעות מערכת LMS, ומאפשרת גם פתרון חדשני של שימוש ב-LMS לפי משתמש ללא צורך ברכישה של מערכת ה-LMS (lomda on demand).

חברת Improve It  מתמחה בעשר שנים האחרונות בפיתוח לומדות וסרטוני הדרכה.
חברת Improve It עובדת עם הגופים המובילים בארץ ובעולם; בנק הפועלים, בנק דיסקונט, טבע, רשות שדות התעופה ועוד.

לומדת בטיחות לעובדי משרד
מעוניינים להתנסות בלומדת בטיחות לעובדי משרד ובטיחות בעבודה?
להתנסות בלומדה השאירו פרטיכם
bottom of page