top of page

למידה מתוקשבת

 

פיתוח והפקת לומדות ייחודיות, מעניינות ואיכותיות, המאפשרות לימוד חדשני ואינטראקטיבי של ידע.

השימוש בפתרונות הלמידה המתוקשבת אותם אנו מציעים, מאפשר נגישות וגמישות של מערך ההדרכה, חסכון בעלויות התפעול וההדרכה, ולמידה פעילה מהנה, כמו גם התאמה למגוון סוגים של לומדים.

 

אנו ב- Improve-IT מביאים עימנו ראייה אסטרטגית רחבה של למידה מתוקשבת ומספקים ייעוץ וליווי לארגונים במעבר ללמידה מעורבת (Blended Learning) המשלבת פתרונות למידה מגוונים - מתוקשבים בצד קלאסיים. אנו מסייעים בידי ארגונים לתכנן נכון את שלבי ההטמעה ותומכים בארגונים בתהליך השינוי. אנו מפתחים את מגוון הפתרונות המתוקשבים אצלינו בחברה.

 

לאחר תהליך איתור צרכים והכרת הנושא, אנו מתאימים את תוצר הלמידה האפקטיבי ביותר להדרכה. אנו מאמינים כי למידה אינטראקטיבית, חווייתית ומאתגרת עבור הלומד מגבירה את אפקטיביות הלמידה.

 

לומדות ומוצרים מתוקשבים של ידע ייחודי לארגון - "Tailor-Made"

פיתוח והפקת מגוון תוצרי למידה מתוקשבים בנושאים שונים בהתאמה לצרכי הלקוח: לומדות, סרטוני הדרכה, משחקים הדרכתיים, הרצאות מצולמות וערוכות, שומרי מסך, Mobile Learning ועוד. מטרות מוצרי הלמידה הנן לתמיכה בקליטה לארגון, בהכשרה מקצועית לתפקיד, בהדרכות בתפקיד, בהדרכות רגולציה ועוד. כן, יכולים גם להוות כלים תדמיתיים ושיווקיים ללקוחות החברה ולעובדיה.

 

לומדות מדף

לומדות גנריות בנושאים רגולטוריים, הנסמכות על הצגת מתודולוגית ואינטראקטיבית של החוק הנדרש. ניתן להתאים את הלומדות לתרבות הארגון, לתרחישים המאפיינים אותו ולמיתוג הייחודי שלו.

 

לומדה On-Demand

 

Gamification

 

דוגמאות:

שירותים

פתרונות חדשניים לארגון מבית Improve-it
bottom of page